Snelzoeken:


SLUITEN

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES:

 

In deze voorwaarden wordt verstaan:

- De ondernemer: GD Verpakking BV.

- De klant: de handelaar en/of natuurlijke persoon die handelt met de ondernemer.

 

2. VOORWAARDEN:

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte tussen de ondernemer en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

De ondernemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de aankoop.

 

3. OVEREENKOMST:

 

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de bestelling heeft betaald en de ondernemer de klant het order per e-mail heeft bevestigd. Zolang de ontvangst van het order niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

4. PRODUCTPRIJS:

 

De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en exclusief BTW en Fostplus-bijdrage. Bestellingen worden aanvaard vanaf € 50 (exclusief BTW, Fostplus-bijdrage en transportkosten).

  

5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:

 

Hiervoor kan de klant de volgende betalingswijze gebruiken: Paypal, Visa, Mastercard, American Express en Bancontact.

 

6. LEVERINGSKOSTEN:

 

De leveringskost wordt steeds bij de afrekening duidelijk vermeld aan de klant. De leveringskost wordt toegevoegd aan de productprijs of aan het totaal van de verschillende productprijzen.

Voor België bedraagt de leveringskost € 15,00 (excl. BTW). Vanaf € 250,00 exclusief BTW is het franco levering.

Voor Nederland bedraagt de leveringskost € 25,00 (excl.  BTW).

Voor levering in andere landen gaat dit steeds gebeuren op aanvraag.

De leveringskost is exclusief BTW en in Euro.

 

7. LEVERINGSTERMIJN:

 

De ondernemer verwittigd de klant of de goederen voorradig zijn en/of wanneer deze naar de klant geleverd gaat worden. De producten worden na bevestiging van het order geleverd op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn. De klant mag de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien de ondernemer niet binnen de 30 dagen kan leveren.

Hiertoe dient de klant enkel een e-mail naar info@gdverpakking.be te sturen.

 

8. GESCHILLEN:

 

Alle geschillen met betrekking tot een verkoopcontract vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, waarbij het Belgisch Recht exclusief toepasbaar is.

 

9. HERROEPINGSRECHT:

 

Particulier:

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van het product of producten om zonder redenen het product of de producten terug te sturen.

De klant dient schriftelijk melding te maken van de herroeping en dit door het “retourformulier” in te vullen, waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De klant mag het product of de producten pas retour zenden wanneer hij/zij schriftelijk melding heeft gemaakt van het recht van herroeping.

 

De klant dient met de volgende punten rekening te houden:

  • De kosten voor de retour zijn altijd ten laste van de klant.
  • Het product of de producten dienen opgestuurd en/of teruggebracht te worden naar: GD Verpakkingen BVBA, Maanstraat 13, 2800 Mechelen (België)
  • De retourzendingen zijn steeds op risico van de klant. Zoekgeraakte of beschadigde goederen van retour gezonden producten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
  • Het product en/of de producten moeten volledig zijn inclusief toebehoren, gebruiksaanwijzingen, e.d.
  • Het product dient in zijn onbeschreven, oorspronkelijke verpakkingen teruggezonden te worden.
  • Het product of producten mag (mogen) nog niet gebruikt zijn.
  • Vuile producten worden niet aanvaard.
  • Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen.

 

Als de retourzending niet voldoet aan deze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om terugbetaald te worden. De ondernemer behoudt het recht om retour gestuurde producten te weigeren voor terugbetaling. Blijkt bij binnenkomst van de retour dat de doos door de klant opengemaakt is en de binnenverpakking is nog ongeopend, dan zal het product terugbetaald worden. Wanneer de binnenverpakking blijkt geopend te zijn en de klant heeft het product daadwerkelijk getest, dan is de doos ‘gebruikt’ en behoudt de ondernemer het recht de retour te weigeren voor terugbetaling. Omdat onze producten in aanraking komen met levensmiddelen, kan de ondernemer de hygiëne van geopende verpakkingen niet waarborgen. De klant zal het product daarom moeten behouden. Ook OP=OP artikelen worden niet als retour geaccepteerd. Indien een artikel voor retour geweigerd wordt, gaat deze door de ondernemer niet teruggezonden worden.

 

Let op: Indien u zelf een vergissing heeft gemaakt bij de bestelling, dan zullen de retourkosten (verzendkosten) aan u doorgerekend worden.

 

10. FORMULIER VOOR HERROEPING:

 

De klant kan het formulier terugvinden:

a) In de vorm van PDF.

b) Via het formulier op uw bevestigingsmail van uw bestelling

c) Online invullen op onze website en opsturen via onze website.

De ondernemer deelt de klant onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

 

11. TERUGSTORTINGSTERMIJN:

 

De terugbetaling zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het “retourformulier” geschieden. Het bedrag wordt teruggestort inclusief de initiële leveringskost. Indien de retourzending pas NA 14 dagen, na de invulling van het “formulier voor herroeping” in het bezit is van de ondernemer, dan heeft de ondernemer nog 14 dagen extra de tijd om het bedrag terug te storten. Bij een deelretournering wordt de initiële leveringskost niet terugbetaald.

Wanneer de ondernemer, bij binnenkomst van de retour gestuurde producten heeft vastgesteld dat de doos/dozen ‘gebruikt’ is/zijn, behoudt de ondernemer het recht om de retour te weigeren en deze dus niet terug te betalen.

 

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

 

De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten. Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.

 

13. KLACHTEN:

 

Elke klacht, van welke aard ook, kan slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het desbetreffende product. Indien het geleverd product en/of producten een gebrek vertoont, dient de klant op straffe van verval van recht uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering een schriftelijke klacht op te sturen.

De klant moet steeds bij levering van het product en/of producten het geleverde controleren of deze overeenkomt met het bestelde.

 

14. INTELLECTUELE EIGENDOM:

 

De totale inhoud van de website "www.verpakkingwinkel.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van GD Verpakkingen BVBA. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan GD Verpakkingen BVBA, op straffe van vervolging.

 

15. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP. 

 

Om over te gaan tot de aankoop moet de klant minimum 18 jaar zijn of toestemming hebben van een ouder of voogd.

 

 

16. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"

 

GD Verpakking BV

Maanstraat 13
2800 Mechelen
België

+32 (0)15/52 05 05 info@verpakkingwinkel.be 

ONZE ANDERE SITES