Snelzoeken:


SLUITEN

Garantie

De toepasselijke garantie en de garantietermijn op elk aangekocht product is steeds vermeld op uw factuur en begint te lopen vanaf de leveringsdatum. De standaardgarantie die wordt gegeven is de Carry-in garantie (i.e. fabrieksgarantie), tenzij de factuur uitdrukkelijk anders vermeldt. Om de herstelling en/of omruiling van uw defect product mogelijk te maken, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd:


1. Al onze producten zijn onderworpen aan deze Service & Garantievoorwaarden. Een garantie op uw product is enkel mogelijk indien u in het bezit bent van uw aankoopfactuur. Wij kunnen hierop géén uitzonderingen toestaan, het is dus van uitermate belang dat u uw aankoopfactuur goed bijhoudt.


2. De garantie is deze op investeringsgoederen en één jaar op onderdelen en arbeidsloon, behalve op onderdelen, die aan normale slijtage onderworpen zijn, zoals kabels, kogellagers en dergelijke


3. Schade die u zelf veroorzaakt heeft aan uw product valt nooit onder deze service en garantievoorwaarden.

 

4. Voer nooit zelf een herstelling aan uw product uit. Hiermee vervalt de volledige garantie op uw product.


5. Carry-in garantie: Dit is de standaardgarantie die op een bepaald product wordt toegekend door de fabrikant/leverancier. De door ons geboden garantie is te allen tijde beperkt tot de garantie die door de fabrikant/leverancier wordt geboden. Indien u tijdens de garantieperiode vaststelt dat uw product defect is, kan u het defecte product binnenbrengen in ons Cash & Carry magazijn of naar ons opsturen. Indien uit ons nazicht blijkt dat het product effectief defect is, wordt het teruggestuurd naar de leverancier of fabrikant voor herstelling. Dergelijk nazicht van het product doen wij om de zogenaamde “reparatiekosten” die leveranciers of fabrikanten vaak aanrekenen voor het terugsturen van niet-defecte producten, te vermijden. In ieder geval zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verzendingskosten die zouden worden aangerekend door de fabrikant/leverancier voor het terugsturen van het product.


6. DOA (Dead-on-arrival): Dead-on-arrival betekent dat het toestel reeds defect is van bij de aankoop. De dead-on-arrival garantieperiode is maximaal 7 dagen na aankoop. Indien u vaststelt dat het toestel reeds defect is bij de aankoop, komt u met het defecte product terug naar ons Cash & Carry magazijn en wordt het toestel onmiddellijk omgeruild (indien het voorradig is). Indien niet voorradig wordt het toestel teruggestuurd naar onze leverancier en krijgt u binnen een periode van 1 à 2 weken een nieuw toestel (afhankelijk van de levertermijn en beschikbaarheid van het product).

 

7. Er wordt geen garantie gegeven voor exacte hoeveelheden van goederen of papier dikten, volkomen overeenstemmingen van de te reproduceren kleuren, volmaakt onverantwoordelijkheid van de inktgeving en van het register. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk of binnen normale tolerantiemarges, moeten toegelaten worden en kunnen geen aanleiding geven tot klachten, vergoedingen of ontbinding van de overeenkomst. Volgende afwijkingen in leveringen en uitvoeringen van werk worden als normaal beschouwd: (1) Het leveren van 10% tot 20% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate van de grootte van de bestelling. (2) Een speling van 10% meer of minder dan de micrometrische opgelegde dikte van papier of plastiekfolie. (3) Een speling van 5% tot 10% meer of minder van metrieke gewicht naargelang de aard van het papier. (4) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor tot keerzijde van het papier, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabrikatie. In geval de koper een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een mikrometrische maximum/minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijkingen van de dikte, die slechts in 1 richting mogen optreden, de helft van de ander (1(2)(3) vermelde grenzen

 

Heeft u vragen? Bezoek ons Cash & Carry magazijn of bel +32(0)15/52 05 05

ONZE ANDERE SITES